Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 04.06.2019 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 4 czerwca 2019 r.

1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 593 625 akcji, stanowiących 43,84% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 593 625 głosów, stanowiących 42,04% ogólnej liczby głosów oraz 61,10% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 4 czerwca 2019 r.

2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 616 661 akcji, stanowiących 19,72% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 966 661 głosów, stanowiących 23,01% ogólnej liczby głosów oraz 33,44% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 4 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu