Raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:12.08.2016 / 13:30

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r. wraz z danymi jednostkowymi i informacjami o działalności podmiotu dominującego.