Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:14.05.2015

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.