Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 07.09.2018 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 7 września 2018 r.

  1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 464 461 akcji, stanowiących 42,26% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 464 461 głosów, stanowiących 40,53% ogólnej liczby głosów oraz 58,12% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 7 września 2018r.
  2. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 572 411 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 922 411 głosów, stanowiących 22,49% ogólnej liczby głosów oraz 32,25% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 7 września 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu