Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2013 – wstępne dane

Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2013 – wstępne dane

Wersja PDF raportu