Raport bieżący nr 14/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu marcu 2015 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w marcu w ujęciu jednostkowym przychody netto ze sprzedaży w wysokości 143 174 tys. zł. Wartość przychodów netto narastająco za 3 miesiące 2015 r. wynosi 279 644 tys. zł.
Przychody uzyskane w marcu są o 130% wyższe niż w miesiącu poprzednim (luty 2015 r. – 62 250 tys. zł) i aż o 316% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego (marzec 2014 r. – 34 364 tys. zł).
Osiągnięte miesięczne wyniki sprzedaży są najwyższe od chwili rozpoczęcia przez Spółkę działalności operacyjnej. Tak znaczący wzrost przychodów jest związany z dynamicznym rozwojem obrotu paliwami płynnymi.
Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu