Zawarcie umowy na zakup oleju napędowego o nietypowym charakterze

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o podpisaniu w dniu 16 sierpnia 2019 r, umowy z ING Bank Śląski S.A. na zakup oleju napędowego w ilości ok. 34 tys. metrów sześciennych w celach handlowych.

Towar, o którym mowa, jest magazynowany w składzie celnym w procedurze składu celnego terminalu paliwowego w Świnoujściu prowadzonym przez Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne. Odbiór towaru nastąpi do 30 października 2019 r.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną w związku z nietypowym charakterem transakcji ze względu na stronę umowy (instytucja finansowa) oraz charakter zakupu (ze składu celnego). Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu