Orzech

Dzięki przemysłowej odkamieniarce wykorzystującej specjalistyczny system separacji metodą pomiaru gęstości skały jesteśmy w stanie odkamienić orzech dla najbardziej wymagających klientów.  Pozwala to na zredukowanie zawartości popiołu w produkcie. Atutem tego rozwiązania jest neutralny wpływ na środowisko względem wykorzystania cieczy ciężkiej w przypadkach przeróbki mechanicznej węgla.

Typowe parametry orzecha w naszej ofercie:

  • uziarnienie: 40-80 mm
  • maksymalna zawartość siarki 0,7%
  • zawartość popiołu w przedziale 5-10%
  • wilgoć całkowita w przedziale 10-12%
  • kaloryczność w przedziale 24-28 mj/kg