Ekogroszek

W naszej ofercie znajdują się niskoemisyjne ekogroszki wysokiej jakości dostosowane do kotłów z podajnikami. Naszym priorytetem jest dotrzymanie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Typowe parametry ekogroszków w naszej ofercie:

  • uziarnienie: 8-25 mm
  • maksymalna zawartość siarki 0,7%
  • zawartość popiołu w przedziale 4-9%
  • wilgoć całkowita w przedziale 8-12%
  • kaloryczność w przedziale 24-27 mj/kg