Dla handlu hurtowego

Unimot Commodities to niezależny importer paliw stałych, który prowadzi swoją działalność w ramach Grupy UNIMOT- największej niezależnej grupy multi-energetycznej w Polsce. Oferujemy gotowe produkty dla Pośredniczących Podmiotów Węglowych oraz Finalnych Nabywców Węgla jak i miały węglowe o atrakcyjnym uziarnieniu do dalszego procesowania.

Nasze paliwa stałe są dostosowane do każdego typu kotłów domowych oraz spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych.